Listen nedenfor viser de erhverv, der er lovregulerede i Danmark og er omfattede af EU's anerkendelsesdirektiv. Derudover er der visse lovregulerede erhverv, der følger særlige regler, især inden for transport, retsvæsen og politi.

 

Udfyld en eller flere af boksene:

Fri tekst – indtast en del af erhvervets navn:  
Brancheområde:
Ansvarlig myndighed:

128 erhverv er fremsøgt. Der vises 30 på hver side. Vælg side under listen.


ErhvervIn English on the Danish Business Authority website
AdvokatLawyer (admission to the bar)
AmbulancebehandlerEMT – Emergency Medical Technician
Ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)Paramedic
Ansat på deponeringsanlægEmployment at waste disposal sites as operator or staff (landfill sites)
Ansvarlig for boreoperationer (brøndkontrolkursus) (offshore)Responsible for drilling operations (well control course) (offshore)
Ansvarshavende aktuarResponsible actuary
Arbejde i minkfarmeKeepers responsible for mink farms
Arbejde med asbest (uddannelse i nedrivning af asbest) (offshore)Work with asbestos (education in demolition of asbestos) (offshore)
Arbejde med asfaltmaterialerWork with asphalt materials
Arbejde med asfaltmaterialer (bitumenprodukter) (offshore)Work with asphalt materials (bitumenproducts) (offshore)
Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v. (offshore)Work with inspection, maintenance and repair of lifts etc. (offshore)
Arbejde med epoxy og isocyanaterWork with epoxy and isocyanates
Arbejde med epoxy og isocyanater (epoxy-uddannelse) (offshore)Work with epoxy and isocyanates on installations, etc. (Epoxy-education) (offshore)
Arbejde med opstilling af stilladser (uddannelse i opstilling af stilladser) (offshore)Work with scaffold erection (education in erection of scaffolds) (offshore)
Arbejde med styren (uddannelse i arbejde med styren) (offshore)Work with styrene on installations (education in working with styrene) (offshore)
Arbejde med styren og polyesterstøbningWork with styrene and polyester moulding
Arbejde med svejsningWelding work
Arbejde med svejsning (uddannelse i svejsearbejde) (offshore)Work with welding (education in welding works) (offshore)
AsbestnedrivningAsbestos removal
Audiometri og høreapparattilpasningAudiology and hearing aid fitting
Autoriseret gyllebeholderkontrollantAuthorised Manure Tank Inspector
Autoriseret kontrollør ved bestemte idrætsbegivenhederSteward at certain sports events
Autoriseret køletekniker (kategori II)Authorised refrigeration technician (category II)
Autoriseret psykologAuthorised Psychologist
Autoriseret veterinærsygeplejerskeAuthorized Veterinary Nurse
BandagistProsthetist and Orthotist
BehandlerfarmaceutPrescribing pharmacist
Beskikket bygningssagkyndigAppointed Building Expert
BioanalytikerMedical Laboratory Technologist
BrandmandFirefighter
12345