Listen nedenfor viser de erhverv, der er lovregulerede i Danmark og er omfattede af EU's anerkendelsesdirektiv. Derudover er der visse lovregulerede erhverv, der følger særlige regler, især inden for transport, retsvæsen og politi.

 

Udfyld en eller flere af boksene:

Indtast en del af erhvervets navn:
 
Brancheområde:
Ansvarlig myndighed:

128 erhverv er fremsøgt. Der vises op til 30 på hver side. Vælg side under listen.

For hvert erhverv linker vi til en side på Business in Denmark (Erhvervsstyrelsen). Her fortæller den ansvarlige myndighed, hvordan man kan blive godkendt til at arbejde på fast basis. For nogle erhverv er der også link til en side om at anmelde sig som midlertidig tjenesteyder fra et EU/EØS-land.


ErhvervArbejde på fast basis – link til Business in DenmarkMidlertidig EU/EØS-tjenesteyder – link til Business in Denmark
AdvokatLawyer (admission to the bar)
AmbulancebehandlerEMT – Emergency Medical Technician EMT – Emergency Medical Technician
Ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)Paramedic Paramedic
Ansat på deponeringsanlægEmployment at landfill sites as operator or staff Employment at landfill sites as operator or staff
Ansvarlig for boreoperationer (brøndkontrolkursus) (offshore)Responsible for drilling operations (well control course) (offshore)
Ansvarshavende aktuarResponsible actuary Responsible actuary
Arbejde i minkfarmeKeepers responsible for mink farms Keepers responsible for mink farms
Arbejde med asbest (uddannelse i nedrivning af asbest) (offshore)Work with asbestos (education in demolition of asbestos) (offshore)
Arbejde med asfaltmaterialerWork with asphalt materials
Arbejde med asfaltmaterialer (bitumenprodukter) (offshore)Work with asphalt materials (bitumenproducts) (offshore)
Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v. (offshore)Work with inspection, maintenance and repair of lifts etc. (offshore)
Arbejde med epoxy og isocyanaterWork with epoxy and isocyanates
Arbejde med epoxy og isocyanater (epoxy-uddannelse) (offshore)Work with epoxy and isocyanates on installations, etc. (Epoxy-education) (offshore)
Arbejde med opstilling af stilladser (uddannelse i opstilling af stilladser) (offshore)Work with scaffold erection (education in erection of scaffolds) (offshore)
Arbejde med styren (uddannelse i arbejde med styren) (offshore)Work with styrene on installations (education in working with styrene) (offshore)
Arbejde med styren og polyesterstøbningWork with styrene and polyester moulding
Arbejde med svejsningWelding work
Arbejde med svejsning (uddannelse i svejsearbejde) (offshore)Work with welding (education in welding works) (offshore)
AsbestnedrivningAsbestos removal
Audiometri og høreapparattilpasningAudiology and hearing aid fitting Audiology and hearing aid fitting
Autoriseret gyllebeholderkontrollantAuthorised Manure Tank Inspector Authorised Manure Tank Inspector
Autoriseret kontrollør ved bestemte idrætsbegivenhederSteward at certain sports events Steward at certain sports events
Autoriseret køletekniker (kategori II)Authorised refrigeration technician (category II)
Autoriseret psykologAuthorised Psychologist Authorised Psychologist
Autoriseret veterinærsygeplejerskeAuthorized Veterinary Nurse Authorized Veterinary Nurse
BandagistProsthetist and Orthotist Prosthetist and Orthotist
BehandlerfarmaceutPrescribing pharmacist
Beskikket bygningssagkyndigAppointed Building Expert Appointed Building Expert
BioanalytikerMedical Laboratory Technologist Medical Laboratory Technologist
BrandmandFirefighter Firefighter
12345