Listen nedenfor viser de erhverv, der er lovregulerede i Danmark og er omfattede af EU's anerkendelsesdirektiv. Derudover er der visse lovregulerede erhverv, der følger særlige regler, især inden for transport, retsvæsen og politi.

 

Udfyld en eller flere af boksene:

Fri tekst – indtast en del af erhvervets navn:  
Brancheområde:
Ansvarlig myndighed:

128 erhverv er fremsøgt. Der vises 30 på hver side. Vælg side under listen.


ErhvervIn English on the Danish Business Authority website
AdvokatLawyer (admission to the bar)
AmbulancebehandlerEMT – Emergency Medical Technician
Ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)Paramedic
Ansat på deponeringsanlægEmployment at waste disposal sites as operator or staff (landfill sites)
Ansvarlig for boreoperationer (brøndkontrolkursus) (offshore)Responsible for drilling operations (well control course) (offshore)
Ansvarshavende aktuarResponsible actuary
Arbejde i minkfarmeKeepers responsible for mink farms
Arbejde med asbest (uddannelse i nedrivning af asbest) (offshore)Work with asbestos (education in demolition of asbestos) (offshore)
Arbejde med asfaltmaterialerWork with asphalt materials
Arbejde med asfaltmaterialer (bitumenprodukter) (offshore)Work with asphalt materials (bitumenproducts) (offshore)
Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v. (offshore)Work with inspection, maintenance and repair of lifts etc. (offshore)
Arbejde med epoxy og isocyanaterWork with epoxy and isocyanates
Arbejde med epoxy og isocyanater (epoxy-uddannelse) (offshore)Work with epoxy and isocyanates on installations, etc. (Epoxy-education) (offshore)
Arbejde med opstilling af stilladser (uddannelse i opstilling af stilladser) (offshore)Work with scaffold erection (education in erection of scaffolds) (offshore)
Arbejde med styren (uddannelse i arbejde med styren) (offshore)Work with styrene on installations (education in working with styrene) (offshore)
Arbejde med styren og polyesterstøbningWork with styrene and polyester moulding
Arbejde med svejsningWelding work
Arbejde med svejsning (uddannelse i svejsearbejde) (offshore)Work with welding (education in welding works) (offshore)
Arbejde som fører af gaffelstabler (offshore)Work as operator of fork-lift stacker (offshore)
Arbejde som fører af mobile kraner over 30 tonsmeterWork with mobile cranes over 30 mT
Arbejde som fører af mobile kraner over 30 tonsmeter (offshore)Work with mobile cranes over 30 mT (offshore)
Arbejde som fører af mobile kraner over 8 tonsmeterWork with mobile cranes over 8 mT
Arbejde som fører af mobile kraner over 8 tonsmeter (offshore)Work with mobile cranes over 8 mT (offshore)
Arbejde som fører af teleskoplæsser (offshore)Work as telescope loader driver (offshore)
Arbejde som fører af tårnkraner og fast opstillede kranerWork with tower cranes and fixed cranes over 8 mT
Arbejde som fører af tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter (offshore)Work with tower cranes and fixed cranes (offshore)
Arbejde som gaffeltruckfører (offshore)Work as fork-lift truck driver (offshore)
Arbejde som kedelpasser (offshore)Work as boiler attendant (offshore)
Arbejde som kranfører (kranførercertifikat) (offshore)Work as crane driver on installations, etc. (crane driver certificate) (offshore)
Arbejde som kranfører over 8 tons/tmWork as crane operator over 8 tm
12345