The list below shows the professions/occupations that are regulated in Denmark and are covered by the EU Professional Recognition Directive.

> Professions governed by special rules: Transport, police, justice, etc.

Fill in one or more of the boxes, and click Search:


Professional area:
Competent authority:
Free text. Enter part of the name of the profession/occupation:  

111 occupations/professions were found. Up to 30 results are shown per page. Select page below the list.


Occupation – Danish Business Authority websiteIn Danish
ActuaryAktuar
Ambulance assistantAmbulanceassistent
Ambulancebehandler med særlig kompetenceAmbulancebehandler med særlig kompetence
Asbestos removalAsbestnedrivning
Audiology and hearing aid fittingAudiometri og høreapparattilpasning
Authorised Manure Tank InspectorAutoriseret gyllebeholderkontrollant
Authorised PsychologistAutoriseret psykolog
Authorized Veterinary NurseAutoriseret veterinærsygeplejerske
Boiler AttendantKedelpasser
Building ExpertBygningssagkyndig
Building Site CoordinatorKoordinator på byggepladser
Cattle InseminatorKvæginseminør
Chief Engineer (on fishing vessel)Maskinchef (på fiskeskibe)
Chimney SweeperSkorstensfejer
ChiropodistFodterapeut
ChiropractorKiropraktor
Clinical Dental TechnicianKlinisk tandtekniker
Clinical DieticianKlinisk diætist
Collection of recyclable industrial waste (collector certificate)Indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald (indsamlerbevis)
Commercial DiverErhvervsdykker
Crane DriverKranfører
Cultivation of genetically modified cropsDyrker af genetisk modificerede afgrøder
Dental HygienistTandplejer
Dental Practitioner Tandlæge
Doorman employed by a licensed establishmentDørmand i virksomheder med alkoholbevilling
Driving InstructorKørelærer
Employment at waste disposal sites as operator or staff (landfill sites)Ansat på deponeringsanlæg
Energy ConsultantEnergikonsulent
Environmental noise measurements and predictionsStøjmålinger og -beregninger
Financial AdviserFinansiel rådgiver
1234