The list below shows the professions/occupations that are regulated in Denmark and are covered by the EU Professional Qualifications Directive. In addition, some regulated professions are governed by special rules, mainly in the fields of transport, justice and policing.

 

Fill in one or more of the boxes:

Free text. Enter part of the name of the profession:  
Professional area:
Competent authority:

129 occupations/professions were found. Up to 30 results are shown per page. Select page below the list.


Occupation – Danish Business Authority websiteIn Danish
Appointed Building ExpertBeskikket bygningssagkyndig
Asbestos removalAsbestnedrivning
Audiology and hearing aid fittingAudiometri og høreapparattilpasning
Authorised Manure Tank InspectorAutoriseret gyllebeholderkontrollant
Authorised PsychologistAutoriseret psykolog
Authorised refrigeration technician (category II)Autoriseret køletekniker (kategori II)
Authorized Veterinary NurseAutoriseret veterinærsygeplejerske
Boiler AttendantKedelpasser
Building Site CoordinatorKoordinator på byggepladser
Cable InstallerKabelmontør
Cattle InseminatorKvæginseminør
Certified Fire Safety ConsultantCertificeret brandrådgiver
Certified Structural EngineerCertificeret statiker
Chief Engineer (on fishing vessel)Maskinchef i fiskeskibe
Chimney SweeperSkorstensfejer
ChiropodistFodterapeut
ChiropractorKiropraktor
Clinical Dental TechnicianKlinisk tandtekniker
Clinical DieticianKlinisk diætist
Collection of recyclable industrial waste (collector certificate)Indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald (indsamlerbevis)
Commercial DivingErhvervsdykker
Crane DriverKranfører
Cultivation of genetically modified cropsDyrker af genetisk modificerede afgrøder
Dental HygienistTandplejer
DentistTandlæge
Doorman employed by a licensed establishmentDørmand i virksomheder med alkoholbevilling
Driving InstructorKørelærer
Employment at waste disposal sites as operator or staff (landfill sites)Ansat på deponeringsanlæg
EMT – Emergency Medical TechnicianAmbulancebehandler
Energy ConsultantEnergikonsulent
12345